جستجو در سایت
نرخ ارز
آب و هوای تهران
کتتر های آنژیوگرافی
AMPLATZ LEFT & RIGHT 4F ( I , II , III ) AMPLATZ LEFT & RIGHT 5F ( I , II , III ) AMPLATZ LEFT & RIGHT 6F ( I , II , III )
INTERAL MAMMERY 4F INTERAL MAMMERY 5F INTERAL MAMMERY 6F
JUDKINS LEFT & RIGHT 4F (3.5,4 ,4.5,5,6 ) JUDKINS LEFT & RIGHT 5F (3.5,4 ,4.5,5,6 ) JUDKINS LEFT & RIGHT 6F (3.5,4,4.5,5,6 )
MULTIPURPOSE 4F ( A-1 , A-2 ) MULTIPURPOSE 5F ( A-1 , A-2 ) MULTIPURPOSE 6F ( A-1 , A-2 )
MULTIPURPOSE 4F ( B-1 , B-2 ) MULTIPURPOSE 5F ( B-1 , B-2 ) MULTIPURPOSE 6F ( B-1 , B-2 )
BIPACK 4F (JL4 , JR4) BIPACK 5F (JL4 , JR4) BIPACK 6F (JL4 , JR4)
TRIPACK  4F ( JL4 , JR4 , PIGTAIL ) TRIPACK  5F ( JL4 , JR4 , PIGTAIL ) TRIPACK  6F ( JL4 , JR4 , PIGTAIL )
PIGTAIL (4F , 5F , 6F)    
آخرین اخبار
آنژیوگرافی
تکنیک آنژیوگرافی معمولا در تصویربرداری و تشخیص بیماریهای رگهای خونی‏، که در مغز و قلب ایجاد می‌شود، به‌کار می‌رود. متداول ترین تکنیک آنژیوگرافی x-ray angiography است.  [ شرح مطلب ]
از گرفتگي عروق بترسيد نه از آنژيوگرافي!
عروق كرونر رگ‌هاي خوني هستند كه خون داراي اكسيژن را به عضله قلب حمل مي‌كنند. به منظور پمپ كردن خون به سراسر بدن، قلب بايد ذخيره دائمي از اكسيژن را داشته باشد. [ شرح مطلب ]
آشنایی با آنژیوگرافی
آنژيوگرافي روشي بسيار دقيق براي بررسي رگ ‌هاي کرونري قلب است. اين روش بر خلاف اکوکارديوگرافي و نوار قلب که در مطب قابل انجام است، حتما بايد در بخش قلب با امکانات خاص انجام شود. [ شرح مطلب ]